tiáo

调剂


拼音tiáo jì
注音ㄊ一ㄠˊ ㄐ一ˋ

繁体調劑
词性动词


调剂

词语解释

调剂[ tiáo jì ]

⒈  调整有无、余缺等情况;调整使合宜。

天地调剂之法。——清·洪亮吉《治平篇》
君相调剂之法。

adjust; regulate;

⒉  根据处方配制药物。

make up a prescription;

引证解释

⒈  调治。

《明史·许相卿传》:“今日病虽稍苏,而元气已竭,调剂无方,将至不起。”
清 和邦额 《夜谭随录·闵预》:“景初 大骇,急止之曰:‘师姑少耐,我能调剂之,不久可用。’”
《清史稿·食货志三》:“虽经督抚大吏悉心调剂,无如积弊已深,迄未能收实效也。”

⒉  调解。 《明史·忠义传四·阮之钿》:“总理 熊文灿 许之,处其众数万於四郊,居民汹汹欲窜。

之鈿 至,尽心调剂,民稍安。”
清 顾炎武 《常熟陈君墓志铭》:“然里中凡有繇役争讼之事,君未尝不为之调剂,或片言立解。”

⒊  调节;调整。

清 王韬 《平贼议》:“今以三途并进,科第也,军功也,捐纳也。仕途愈杂,吏治愈难。督抚上司者,务求调剂,于是视官廨如传舍。”
夏丏尊 叶圣陶 《文心》八:“我们读田园诗觉得有兴趣,只是一种头脑上的调剂,这情形和都市的有钱人故意花了钱到乡间去旅行一次一样。”
赵树理 《邪不压正》:“西房里是农会委员会开会计划调剂房子,东房里是支部开会研究党员与群众几个不一致的意见。”

⒋  药物制剂的配制。

清 戴名世 《忧庵记》:“以 唐、虞、三代 之帝王为之医,以 皋、夔、稷、契、伊尹、周公 为之调剂,以井田学校封建为之药饵,以 仲尼、孟軻 为之针砭,如是而子之疾其瘳矣乎!”

⒌  调济;照顾。 《明史·徐溥传》:“屡遇大狱及逮繫言官,委曲调剂。

孝宗 仁厚,多纳 溥 等所言。”
《二十年目睹之怪现状》第十四回:“我这大关的差事,明明是藩臺有了交情,他有心调剂我的。”

国语辞典

调剂[ tiáo jì ]

⒈  调适。

如:「旅行可以调剂紧张的生活。」

调理 调节 调整

⒉  调配药物。

分字解释


※ "调剂"的意思解释、调剂是什么意思由字典在线查询网汉语词典查词提供。

造句


1.小人物在社会中是一种必要的调剂。这类角色是极端令人愉快的,甚至会受人宠爱如果他们满足于自己不得不扮演的角色。赫兹里特

2.小人物在社会中是一种必要的调剂。这类角色是极端令人愉快的,甚至会受人宠爱如果他们满足于自己不得不扮演的角色。赫兹里特

3.照照镜子晒黑了,摸摸钱包变瘪了,山水怡情甜美了,舟车劳顿累点了,长假归来心野了,按部就班归位了,生活调剂到位了,心无旁鹜上班了。平安盛世太好了!祝您节后愉快!

4.另外,要提醒的是,调剂前期的准备工作很重要,不仅要时刻关注已经发布的调剂信息,还要多搜集往年有调剂名额的信息,尽早致电研招办沟通相关事宜。

5.越是竞争激烈,越是须要调剂心态,并且调解与别人的关系。

6., 醒来吧!从无意义的罗曼蒂克、伤感主义和自我沉溺中醒来!罗曼蒂克,伤感主义和自我沉溺,说穿了,是一种心病。稍稍调剂一下还可以,但决不能沉浸其中。

7.小人物在社会中是一种必要的调剂。这类角色是极端令人愉快的,甚至会受人宠爱如果他们满足于自己不得不扮演的角色。赫兹里特

8.教育上的秘诀,便是使身心两种锻炼可以互相调剂。才能使他养成忍受痛苦的习惯;为了使他将来受得住关节脱落、腹痛和疾病的折磨,就必须使他历尽体育锻炼的种种艰苦。

9.醒来吧!从无意义的罗曼蒂克、伤感主义和自我沉溺中醒来!罗曼蒂克,伤感主义和自我沉溺,说穿了,是一种心病。稍稍调剂一下还可以,但决不能沉浸其中。

10.如果说,友谊能够调剂人的感情的话,那么友谊的另一种作用则是增进人的智慧。